STP v ČR, z. s. místní organizace Rychnov nad Kněžnou


 Olimpiáda zdravotně postižených v Klodsku

 

 
 
         Rychnovská místní organizace Svazu tělesně postižených uzavřela v listopadu 2007 smlouvu o spolupráci na 10 let s obdobnou organizací zdravotně postižených v polském Klodsku. Po náhodném setkání na dožínkách v srpnu 2008 se od října loňského roku zintenzivnila četnost setkání zástupců obou organizací. Sešli jsme se na pozvání polských přátel v jejich prostředí v zasedací hale tamního gymnázia, kde jsme si navzájem představili činnost našich organizací. Akce se zúčastnilo 26 členů z Rychnova nad Kněžnou.
 
         Přijali jsme výzvu k účasti na podzimní sportovní Olympiádě pro zdravotně postižené a výbor nominoval opatrně 4 člennou delegaci. 18. listopadu jsme odjeli jedním autem do Klodska s mírnými obavami, jaké sportovní disciplíny nás očekávají. Veškeré sportovní dění se odehrávalo v místní krásné sportovní hale v disciplínách, které dokázali zvládnout i zdravotně postižení. Zahájení se zúčastnili čelní představitelé města Klodsko i klodské gminy. Naše skupinka doplnila družstvo mírně mentálně postižených z Vroclavi a byla velmi úspěšná - v konečném účtování kombinované družstvo obsadilo 2. místo mezi 8 zúčast-něnými. Sportovními výkony se zapojili pánové Jaroslav Lemfeld, Miloš Kops a Josef Šeda. Řidič auta působil ve funkci "nehrajícího kapitána".
 
         Na oplátku přijali polští přátelé naše pozvání do Rychnova na turnaj jednotlivců v kuželkách. 17. dubna 2011 jsme přivítali 12 členů z Klodska v kuželně rychnovské TJ Start. Srdnatě se zapojili do sportování a společně jsme prožili velmi příjemné dopoledne. I hosté předvedli slušné výkony a odváželi si z Rychnova drobné ceny za umístění.
 
         Sobota 4. června 2011 byla v Klodsku pro zdravotně postižené opět dnem olympijským. Tentokráte jsme vyslali do Klodska kompletní 8 členné družstvo, do kterého byli nominováni pánové  Jaroslav Lemfeld, Josef Šeda, Miloš Kops, Josef Linhart, dámy Marie Jirsová, Běla Hacklová, Marie Charvátová a Renata Linhartová. Do již známého prostředí jsme cestovali dvěma auty s vědomím toho, co nás očekává. Zahájení akce byl přítomen zástupce starosty města, pan starosta se objevil na chvíli během probíhajících soutěží. Průběh soupeření 6 kompletních družstev byl velmi dramatický a vyrovnaný. V konečném účtování získalo 1. místo a pohár pro vítěze do trvalého vlastnictví naše družstvo.
 
         Je příjemné mít dobré známé a přátele i za hranicemi našeho státu, těšíme se, že se spolupráce na podobné úrovni bude nadále rozvíjet.
 
                                         Karel Kaplan
 
 Naše foto z nevšedního zážitku v fotogalerii.