Okresní organizace STP v ČR, z.s. Jičín

 

Naše okresní organizace Svazu tělěsně postižených v ČR, z.s. Jičín, má ve svém regionu za členy, místní organizace STP v ČR, o.s.

Tyto místní organizace sdružují své členy a tvoří členskou základnu.

Místní organizace Nová Paka 160 členů, Jičín 50 členů,, Pecka 18 členů, Celkem je v našem regionu okresní organizace registrováno 228 členů.

Pro naše zdravotně postižené a seniory , každý rok pořádáme rekondiční pobyt v Milovicích zaměřen na postižení pohybového ustrojí. Dále se zúčastňujeme léčebného pobytu v termálních lázních na Slovensku, Velký Meder. Navštěvujeme plavecký bazen s rehabilitačním cvičením. Pořádáme besedy a besídky pro naše členy. Naše aktivity přináší zdravotně postiženým spoluobčanům pomoc při překonávání překážek v jejich životě. Poděkování za podporu v naši práci a finanční pomoc patří, Ministersvu zdravotnictví,  Královéhradeckého kraji, Městkému úřadu Nová Paka, Svazu tělesně postižených v ČR, z.s. Praha.

Naše aktivity nelze pokrýt z naších vlastních finančních prostředků, členských příspěvků a spoluúčasti, proto jsme vděči za každou pomoc.

Děkujeme za návštěvu

 

Jaroslav Herbrych

předseda,  Okresní organizace Svazu tělesně postižených v ČR, z. s. Jičín