Kdo jsme.

24.11.2015 18:00

Dříve občanské sdružení krajské organizace Královéhradckého kraje, den vzniku 2. 01. 2001 evidenční číslo 08-00-00.

Od 1. 1. 2014 podle nového občanského zákoniku přeměna na pobočný spolek.

Svaz tělesně postižených v ČR, z.s. krajská organizace Královéhradeckého kraje je pobočný spolek, organizační jednotka Spolku Svazu tělesně postižených v ČR, z.s. Praha. Krajská organizace Královéhradeckého kraje a ostatní pobočné spolky v kraji mají samostatná práva a poviností tj. jsou právnickou osobou. Prosíme seznamte se s níže našimi stanovami.

Zřizovatel:

Svaz tělesně postižených v ČR, z. s.

Karlínské náměstí 12

186 00  Praha 8 Karlín

 

Činnost organizace je vymezena stanovami Svazu (Spolku).

Všechny pobočné spolky Svazu na území Královéhradeckého kraje navzájem spolupracují a vyměňuji si  pracovní zkušenosti. Pořádají a zajišťují rekondiční pobyty, zájezdy, besedy, sportovní akce, školení pro funkcionáře. Spolupracují v daném regionu v kraji s místními úřady.

 

Řízená činnost krajské organizace.

Činnost organizace je řízení voleným orgánem -krajským výborem.

Výbor krajské organizace:

předsedkyně      -    Zlata Víznerová

místopředseda   -     Jana Kupcová

hospodář           -    Petr Zahrádka

členové výboru  -    Jaroslav Herbrych, Jiří Čapek , Eva Pišvejcová, Alois Mimra

                             

Revizní komise: -    

předsedkyně     -      Miluše Líbalová

členky                -     Marie Plecháčová, Marcela Hlavatá

 

stanovy STP v ČR, z .s. 1.díl.pdf (5,7 MB)

stanovy STP v ČR z. s. 2. díl.pdf (6,3 MB)