V sjezd Svazu tělesně postižených v ČR, o. s.

13.09.2013 15:16

Dne 20. 9. - 21. 9. 2013 v Benešově u Prahy, se uskuteční sjezd Svazu tělesně postižených v ČR, o.s.. Zúčastní se všichni zvolení delegáti za organizační jednotky STP v ČR, o. s., na kterém zhodnotíme práci za uplynulé volební období jako celku. Zvolíme si nové zástupce do vedení organizace Svazu tělesně postižených v ČR, o. s. Praha. Jsme připraveni nádále pokračovat ve své práci, pro osoby se zdravotním postižením a seniory.